Zakres naszych tłumaczeń

programy

W obecnym szybkorozwijającym się świecie znajomość języków jest istotna. Pomagamy w nawiązaniu współpracy firmom, zaś osobom prywatnym pomagamy odnaleźć się w nowym dla nich otoczeniu i przy legalizacji pobytu. 

Zapewniam możliwość dogodnego dla klienta sposobu przekazania dokumentów (drogą mailową, listem poleconym, kurierem)

1. Osoby prywatne

przykładowe tłumacznia

- poświadczone tłumaczenie dokumentów związanych z legalizacją pobytu w Polsce – akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, rozwody, akty zgonu,

- poświadczone tłumaczenie dokumentów potwierdzających stopień edukacji (potrzebne do nostryfikacji) – dyplomy o ukończeniu uczelni

- poświadczone tłumaczenie dokumentów potrzebnych do potwierdzenia posiadanie „mienia zaburzańskiego”

- poświadczone tłumaczenie dokumentów potwierdzających staż pracy

- poświadczone tłumaczenie symultaniczne podczas kupna mieszkania u notariusza

- poświadczone tłumaczenie pełnomocnictw do wyjazdu za granicę dzieci z jednym z rodziców, wywozu samochodów

- poświadczone tłumaczenie polis ubezpieczeniowych

- poświadczone tłumaczenie dokumentacji medycznej (karty szczepień, zaświadczenia lekarskie)

- poświadczone tłumaczenie  dokumentów, potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Ukrainy w Polsce

2. Pomoc firmom

Świadczymy usługi dla firm, pragnących nawiązać kontakty międzynarodowe, dla firm, które juz zatrudniają osoby z Ukrainy podczas szkoleń pracowników, podpisywania kontraktów, poświadczone tłumaczenia umów i ofert,  

Szkolenia

Prowadzimy tłumaczenia symultaniczne szkoleń z zakresu BHP i szkoleń stanowiskowych.

Konferencje

Świadczymy usługi tłumaczeń symultanicznych podczas międzynarodowych konferencji z udziałem przedstawicieli rządów. 

3. Sądownictwo i Prokuratury

Od momentu zaprzysiężenia w Ministerstwie Sprawiedliwości wykonujemy zlecenia na rzecz organów państwowych: Policji, Prokuratury, Sądów.

Wyróżniamy się dotrzymywaniem terminów, poufnością i elastycznością terminów dla tłumaczeń ustnych.

Tłumaczyliśmy dla:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Łodzi, Prokuratury Rejonowe we Wrocławiu i Oławie, Prokuratura Okrągowa we Wrocławiu, Sądy Rejonowe we Wrocławiu.

Wsparcie dla biznesu

praca w grupie

Świadczymy usługi nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku, czy jeszcze dalej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas międzynarodowych spotkań, konferencji lub w innych celach, wymagających naszej obecności. 

Skontaktuj się z nami

  Як з нами зв'язатися

Kontakt / Контакт

+48 71 70 70 966

+48 883 464 357

natalia.listopad@wp.pl

Adres / Адреса

Tłumacz4ua.pl Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 32

50-033 Wrocław

  Pon-Ptn 9.00 do 16.00    Пнд-Птн - 9.00 - 16.00